688728661582990

פנינו אל השמש העולה

תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 24.9.19 24ספטמבר

פנינו אל השמש העולה - 24.9.19

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 24 ספטמבר 2019 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 29.10.19 29אוקטובר

פנינו אל השמש העולה - 29.10.19

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 29 אוקטובר 2019 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 12.11.19 12נובמבר

פנינו אל השמש העולה - 12.11.19

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 12 נובמבר 2019 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 26.11.19 26נובמבר

פנינו אל השמש העולה - 26.11.19

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 26 נובמבר 2019 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 17.12.19 17דצמבר

פנינו אל השמש העולה - 17.12.19

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 17 דצמבר 2019 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 31.12.19 31דצמבר

פנינו אל השמש העולה - 31.12.19

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 31 דצמבר 2019 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 7.1.20 07ינואר

פנינו אל השמש העולה - 7.1.20

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 07 ינואר 2020 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 21.1.20 21ינואר

פנינו אל השמש העולה - 21.1.20

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 21 ינואר 2020 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש הועלה - 4.2.20 04פברואר

פנינו אל השמש הועלה - 4.2.20

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 04 פברואר 2020 11:00
תמונת מופע: פנינו אל השמש העולה - 18.2.20 18פברואר

פנינו אל השמש העולה - 18.2.20

פנינו אל השמש העולה
פרטים נוספים
צוותא 2
שלישי, 18 פברואר 2020 11:00
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים